Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov je dokument, v katerem najdete vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Taba d.o.o. (v nadaljevanju Taba). Ta dokument podaja informacije o vrstah osebnih podatkov, namenih obdelave, pravni podlagi, posredovanju osebnih podatkov in ukrepih za varstvo osebnih podatkov. V tem dokumentu najdete tudi opis svojih pravic, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka pri Taba.

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko naših spletnih strani in pri poslovanju z vami, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah, …) ter določili te Politike varstva osebnih podatkov.

Osnovni pojmi:

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.)

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

1. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Taba je upravljavec vaših osebnih podatkov, kar pomeni, da smo odgovorni za zakonito in pošteno obdelavo, ki vam jo tudi zagotavljamo.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

TABA trgovina in zastopanje, d.o.o.

Topniška ulica 4

1000 Ljubljana

Matična številka: 3663701000

Davčna številka: SI 60521155

elektronski naslov: info@swingy.net

V Tabi je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@jkgroup.si.

Za vprašanja v zvezi s politiko varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer: JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, e-naslov: dpo@jkgroup.si (samo v primeru vprašanj, pritožb oziroma vsebin, povezanih z varstvom osebnih podatkov).

2. Informacije o posameznikih, za katere velja ta politika

Ta politika zasebnosti velja za naslednje kategorije posameznikov:

naši kupci,

uporabniki naše spletne strani (http://swingy.net/)

3. Informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo

Taba je upravljavec spletnega mesta http://swingy.net/, ki omogoča spletni nakup otroških igrač in pripomočkov (v nadaljevanju: spletno mesto). Skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike Taba zbira naslednje osebne podatke:

– osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča;

– kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z Taba (elektronski naslov, telefonska števila, datum, ura, vsebina poštne ali elektronske komunikacije, datum, ura, trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);

– podatki o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki, količina in cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

– podatki o uporabnikovi uporabi spletnega mesta (datum in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi (odpiranju, branju) prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;

– drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno poda Inteku ob podani zahtevi za določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve.

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročie na prejemanje e-revije, sodelujete v nagradni igri, itd. Taba vaše podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima Taba za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke, pridobimo neposredno od vas, z opravljenim nakupom, povpraševanjem, ipd. Osebne podatke pa pridobimo tudi posredno, preko vaše uporabe naše spletne strani. V tem primeru gre za informacije, ki jih pridobimo preko piškotkov in piškotkom podobnih tehnologij. Tudi te informacije pridobivamo zgolj, kadar imamo ustrezno pravno podlago in za namene, ki so podrobneje opredeljeni v tabeli spodaj. Več o tem, katere piškotke uporabljamo, pa najdete v naši politiki uporabe piškotkov.

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, razen kadar posredovanje osebnih podatkov zahteva zakonodaja. V kolikor se odločite, da nam osebnih podatkov ne boste posredovali, obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi (npr. ne moremo vam zagotavljati dostave naročenih izdelkov, če nam ne podate naslova za dostavo).

4. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pri nas poteka zgolj na podlagi vnaprej določenih, zakonitih namenov. Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo izven teh namenov, v kolikor pa bi se pojavila potreba po obdelavi osebnih podatkov za dodatni namen, vas bomo o tem pravočasno in predhodno obvestili.

Obdelava osebnih podatkov v našem podjetju vedno poteka na ustrezni pravni podlagi. Osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

– Obdelava na podlagi pogodbe: Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam upravljavec ne more zagotoviti dobave izdelkov.

– Obdelava na podlagi podane privolitve: Vaše podatke obdelujemo, kadar v to izrecno privolite. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za svojo odločitev. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam Taba nekaterih storitev morda ne bo mogel zagotavljati.

– Obdelava na podlagi zakonitega interesa: na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo osebne podatke le, kadar zakoniti interes, ki ga zasledujemo, prevlada nad pravico do zasebnosti posameznika. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora.

– Obdelava na podlagi zakona: v posameznih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga zakon (npr. hramba računov 10 let po izdaji računa, ki jo nalaga davčna zakonodaja). Te podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

5. Obdelava, ki jo izvajamo

Namen obdelave                     Pravna podlaga                     Vrste osebnih podatkov               Rok hrambe                    
Obdelava naročil, oddanih preko spletne trgovine, vključno s posredovanjem podatkov za namene dostavePogodbeni odnos 
Ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka), podatki o plačilu, podatki, ki so predmet naročila 
5 let od izvršitve naročila

Obdelava naročil, oddanih preko telefona ali e-pošte , vključno s posredovanjem podatkov za namene dostave 

Pogodbeni odnos 
Ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka), podatki o plačilu, podatki, ki so predmet naročila5 let od izvršitve naročila

Obdelava povpraševanj 
Zakoniti interes nuditi uspešno in učinkovito komunikacijo s potencialnimi strankami
Kontaktni podatki povpraševalca, podatki, ki jih vsebuje povpraševanje (kamor spadajo lahko tudi rojstni datum, spol, metrični podatki o posamezniku) 
1 mesec od prejema povpraševanja 

Pošiljanje e-novic 
Soglasjee-naslovDo preklica
Pošiljanje e-novic kupcemZakone-naslovDo preklica
Tržno komuniciranje v okviru remarketinga*Soglasje
Podatki, zbrani z uporabo piškotkov 
Do preklica

Izvajanje statističnih analiz* 
Zakoniti interesPodatki zbrani z uporabo piškotkov1 leto

Pošiljanje obvestila o nedokončanem nakupu 

Zakoniti interes 

Ime, priimek, e-naslov 

Izbris po pošiljanju 

Nameni, označeni z zvezdico, so podrobneje opredeljeni v naši politiki uporabe piškotkov.

6. Posredovanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, kadar je to potrebno, da dosežemo namen obdelave osebnih podatkov. Z vsako tretjo osebo, ki za nas obdeluje vaše osebne podatke, smo sklenili ločeno pogodbeno razmerje, ki opredeljuje obdelavo osebnih podatkov. Prav tako so tretje osebe zavezane k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov in nimajo pravice vaših osebnih podatkov obdelovati za kakršnekoli namene izven pogodbenega razmerja z nami, niti jih posredovati tretjim nepooblaščenim osebam.

Osebne podatke bomo posredovali naslednjim kategorijam uporabnikov:

– ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal, Klarna, Sofort, Bankart in drugi;

– ponudniki dostavnih storitev, ki vam dostavljajo blago (npr. Pošta Slovenije);

– računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;

– ponudniki obdelave podatkov in analitike;

– vzdrževalci IT sistemov;

– ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);

– ponudniki pošiljanja SMS sporočil (npr. Sendinblue in drugi);

– ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook in drugi),

– državni organi, kadar to od nas zahteva zakonodaja.

7. Varnost vaših osebnih podatkov

Izvajamo ustrezno varovanje vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenim spreminjanjem in neavtoriziranim dostopom. Za zagotovitev ustrezne varnosti uporabljamo različne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vključujejo:

– omejen dostop do osebnih podatkov,

– varovanje strojne in programske opreme, kjer so shranjeni osebni podatki,

– varovanje poslovnih prostorov, kjer se shranjujejo osebni podatki in

– izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov.

Skrb za vaše osebne podatke nam je pomembna, zato varnostne ukrepe izvajamo skladno z zmožnosti tehnologije, kot tudi našimi zmožnostmi.

Mladoletne osebe

Taba vsem staršem in skrbnikom priporoča, da svoje otroke podučijo o varnem in odgovornem ravnanju z osebnimi podatki na internetu. Mladoletne osebe ne bi smele vpisovati kakršnihkoli osebnih podatkov na spletno mesto Swingy.net brez dovoljenja staršev ali skrbnikov.

Swingy.net si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe, v kolikor ugotovi, da je pogodbo sklenila mladoletna oseba brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Vse osebne podatke takšnih mladoletnih oseb bomo nemudoma nepovratno izbrisali.

8. Vaše pravice

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na info@swingy.net ali nas pokličite na tel. št. 041 313 525. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali skladno z zakonsko ureditvijo poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate določene pravice, ki jih podrobneje opredeljujemo spodaj:

– Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali obdelujemo vaše osebne podatke ter informacijo o obdelavi (vrste osebnih podatkov, namen obdelave, pravna podlaga, obdobje hrambe, vir informacij). Prav tako lahko od nas zahtevate, da vam te podatke posredujemo v strukturirani, strojno berljivi obliki.

– Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor so osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas, napačni oz. nepopolni, imate pravico zahtevati popravek osebnih podatkov.

– Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo osebnih podatkov; omejitev osebnih podatkov je mogoča le v določenih primerih:

a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki Inteku omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

c) Taba podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov;

d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Inteka prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami, in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– Pravica do izbrisa osebnih podatkov: od Inteka lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, Taba pa mora podatke izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

d) podatki so bili obdelani nezakonito,

e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za Tabo,

f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

– V določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov pa nimate pravice do izbrisa podatkov.

– Pravica do preklica privolitve: pravico imate preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jo podali. Privolitev lahko prekličete kadarkoli, brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas, možno pa je, da vam zaradi preklica privolitve določenih storitev ne bomo mogli nuditi. Privolitev prekličete tako, da nas kontaktirate na: info@swingy.net.

– Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati prejem izpisa osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani in strojno berljivi obliki in zahtevati, da jih posredujemo drugemu upravljavcu po vaši izbiri, in sicer kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate na: info@swingy.net.

Pri obravnavi zahtevka za uveljavitev katere od zgoraj naštetih pravic, vas lahko prosimo za dodatne osebne podatke, v kolikor vas na podlagi vašega zahtevka ne moremo zanesljivo identificirati. V primeru, da nam dodatnih podatkov ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve obdelave osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si.

9. Uporaba družbenih omrežij in piškotkov

Družbena omrežja

Na spletnem mestu omogočamo dostop do družbenega omrežja Facebook in Instagram; uporabljamo Facebook piškotke, preko katerih Facebook dobi informacijo, da ste bili na našem spletnem mestu. S katerimi vašimi podatki in na kakšen način razpolaga Facebook, je področje izven naše pristojnosti, zato se za morebitna vprašanja in uveljavljanje pravic v zvezi s tem obrnite na posamično družbeno omrežje.

Vsako družbeno omrežje posluje skladno z lastno politiko zasebnosti, zato vas vabimo, da si pred uporabo ogledate njihova pravila obdelave osebnih podatkov. Za lažjo orientacijo vam ponujamo povezavi:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke. Informacije o piškotkih, so vam na voljo v naši politiki uporabe piškotkov.

10. Spremembe politike

To politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo. Najnovejša verzija politike vam bo vedno na voljo na naši spletni strani.

Posodobljeno dne:14.11.2022

Oddaj mnenje

Vaše mnenje nam zelo veliko pomeni, zato bomo veseli vaše izkušnje z našim produktom. Najbolj pa smo veseli fotografij, ki prikazujejo kako uporabljate produkt